Dyr vi bekæmper

Vi bekæmper ALLE former for skadedyr.
Klik på et af dyrene nedenfor, for at få lidt informationer om de specifikke dyr.

Har du problemer med et andet dyr end dem der er listet her, så ring. Vi bekæmper ALLE slags skadedyr!

Hvepse (gedehams)
(Paravespula vulgaris)
Der findes i Danmark 7 forskellige gedehamse (hveps) - den mest sociale af disse kaldes ofte for hveps, men betegnelsen hveps dækker også over en masse andre insekter. De mest almindelig gedehamse er omkring 12-14 mm mens de største kan blive op til 2,5 cm. De er alle dekorerede med den gule og sorte bagkrop.
Gedehamse bor i 1-årige samfund, derfor ses de ikke om vinteren. Dronningerne som er de eneste der overvintrer kommer frem midt i april, og går så igang med at yngle, og de første arbejder hvepse viser sig cirka en måned senere. I august kan der være mere end 10.000 gedehamse i et bo, og de lever indtil frosten tager dem.
Ofte bor gedehamse i runde boer (hvepsereder) lavet af et papiragtigt materiale, som de selv fremstiller af afraspede træfibre og deres spyt. Men nogle kolonier vælger dog at bygge i huller i jorden, eksempelvis i musereder og muldvarpegange, andre vælger at bygge i buske, og nogle i hule træer, osv. Dette afhænger dog ofte af arten.
Gedehamse kan ikke rigtig forudsage andet end irritation da de ikke udgør skade på materialer, dog kan de være til stor irritation for mennesker og dyr. Oftest er de i nærheden når der serveres søde sager og frugt, de kan derfor være et problem i bagerforretninger og i grønthandlere.
Da gedehamsegift er i familie med slangegift kan et gedehamsestik gøre uffatelig ondt, men man påtager sig dog ingen større skader medmindre man er allergisk for en eller flere af de stoffer der er i giften. Hvis man bliver bleg, føler sig svimmel eller får kvalme efter et stik skal man straks søge læge. Et almindeligt stik kan behandles med kolde omslag eller alkohol, eksempelvis salmiakspiritus.
Man kan ikke selv gøre så meget for at bekæmpe et gedehamsebo, men bliver de til stor irritation er det en god idé at tilkalde en skadedyrsbekæmper.
Hvepse (gedehams)
Myrer
(Lacius niger)
Den sorte havemyre er den mest almindelige myre i Danmark. Den er sort og har som alle andre insekter 6 ben og to følehorn. Den bliver normalt mellem en halv og en hel cm lang.
Myrererne lever i samfund på 5-10.000 individer. Samfundene består af tre slags individer: vingede hanner og hunner og arbejdermyrer. Arbedjdermyrerne er uvingede hunner uden fuldtudviklede æggestokke.
De sorte havemyrer bor ofte i jorden, især under sten, fliser, træstubbe og andre tunge ting som ikke flytter sig særligt. Derudover kan de finde på at bosætte sig fugtskadet træ i huse.
Myrer lever mest af søde sager, dette betyder både sukker som vi kender det, men også bladlus-ekskrementer som findes i naturen.
De sorte havemyrer gør ingen større trussel mod bygningsværker, de kan ikke underminere huse. Dog er det træ de normalt bygger rede i, i forvejen ofte fugtskadet. Til gengæld kan de være meget ucharmerende når de begynder at indtage madforådet, hvilket de ofte gør i sommerhuse.
Myre
Rotter
[Her kommer snart en tekst om rotter ... ]
Mus
[Her kommer snart en tekst om mus ... ]
Kakerlakker
[Her kommer snart en tekst om kakerlakker ... ]
Borebiller (træorm)
(Anobium punctatum)
Den voksne borebille er cirka 3-5 mm lang, den er brun og har punktstriber på dækvingerne.
Selve borebillen ses kun i perioden fra maj til september, hvor den parrer sig, og hunnerne lægger æg. Ellers er det borebillens larve (træorm) man ser, eller rettere larvens små karakteristiske "labyrintgange", man ofte ser i ældre tømmer.
Larverne (træorm) kan leve i ALLE træsorter, selv pileflet og papir. Men da den er i larvestadiet i 4-8 år (eller mere) ses gangene oftest i ældre trækonstruktioner.
Borebiller kan kun gøre skade sålænge de er larver, men angrebene går så langsomt, at de nemt kan bekæmpes inden det forringer træets styrke nævneværdigt.
Borebillens larver (træorm) kan trives i temperaturer mellem 14 og 28 C°. Dog kan de ikke overleve i træ med et vandindhold på mindre end cirka 11%, hvorfor de trives dårligt stueklimaet i helårsopvarmede huse, for her er træets vandindhold oftest på 6-10%. Dog skal man passe på i køkkener, kælderrum, udhuse, havestuer, stalde og på lofter, og ved fodpaneler og møbler tæt ved kolde vægge.
Borebille
Møl
[Her kommer snart en tekst om møl ... ]
Ræve
[Her kommer snart en tekst om ræve ... ]
Duer
[Her kommer snart en tekst om duer ... ]
Husbukke
[Her kommer snart en tekst om husbukke ... ]
Lopper
[Her kommer snart en tekst om lopper ... ]
Mosegrise/mudvarper
[Her kommer snart en tekst om mosegrise/muldvarper ... ]
Mår
[Her kommer snart en tekst om mår ... ]
Murbier
[Her kommer snart en tekst om murbier ... ]
Jordbier
[Her kommer snart en tekst om jordbier ... ]
Faraomyrer
[Her kommer snart en tekst om faraomyrer ... ]

Belvedere-Skadedyr